Zoek

          ✅ Voor 16.00 besteld, dezelfde werkdag verzonden                                              ✅ Inzicht in prijzen na registratie                                             ✅ Betalen op rekening          

Alle categorieën
  Menu Close

  Privacy verklaring

  DISCLAIMER EN PRIVACY


  Disclaimer
  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is
  het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De
  informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde
  met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

  Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen
  informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BK-Gereedschap (LTD
  Lagertechniek). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het
  doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten
  worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete)
  garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of
  anderszins.

  Wijsluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
  die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de
  tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor
  directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze
  website verkregen is.

  Privacybeleid
  Via onze webshop worden persoonsgegevens verwerkt om een bestelling te kunnen verwerken.
  BKGereedschap (LTD Lagertechniek) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
  belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit geldt
  ook voor bestellingen die telefonisch of per mail worden geplaatst.
  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
  andere dat wij:
  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
  wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
  nodig zijn voor legitieme doeleinden en noodzakelijk zijn voor een correcte
  dienstverlening;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
  dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen

  BK-Gereedschap (LTD Lagertechniek) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
  privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
  doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
  16-01-2023.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
  persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
  door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk
  is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • Bedrijfsnaam
  • KvK nummer
  • BTW nummer
  • Naam contactpersoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • IBAN en BIC
  • Emailadressen

  Registreren
  U kunt zich registreren in onze webshop. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven
  persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te
  vullen en wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij
  zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
  noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit
  wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen
  wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Toegang gegevens
  U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. Door een mail te sturen
  aan verkoop@ltdlagertechniek.nl kunt u ons opdracht geven om deze gegevens permanent uit onze
  systemen te verwijderen. Het bewaren van uw gegevens is van belang indien u bestellingen bij ons
  blijft plaatsen.

  Reclame
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
  producten en diensten: per e-mail of per post.

  Leadinfo

  Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.


  nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
  en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres en
  naam worden automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.


  Locatiegegevens/cookies
  Bij bezoek aan onze website kunnen uw (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de
  aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens
  kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op.
  Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

  BK-Gereedschap (LTD Lagertechniek) gebruikt cookies, Javascript en soortgelijke technieken voor de
  volgende doeleinden:
  • Het optimaliseren van de website en de integratie van Social Media
  • Het verzamelen en analyseren van statistieken
  • Het gebruik, beheren en gericht kunnen tonen van advertenties en het vaststellen van de goede
  werking hiervan

  Voor een aantal van bovenstaande punten is het vaststellen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook
  derde partijen kunnen cookies plaatsen via BK-Gereedschap (LTD Lagertechniek) en internetgedrag
  volgen.

  Publicatie
  Wij publiceren uw klantgegevens niet.

  Advertenties
  Onze webshop vertoont geen advertenties van derden.

  Verstrekking aan derden
  Voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van aantal ondersteunende
  administratie-systemen en een back-up faciliteit.